umwp

W dniu 11 maja 2021 roku została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Panią Lucynę Smoktunowicz- Wójta Gminy Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

gios

Gmina Hajnówka informuje, iż w związku z pismem z dnia 30.04.2021 roku, znak sprawy: DM/51-11-6/05/21/IM Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2021 będą przeprowadzone prace polegające na monitoringu gatunków zwierząt, gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Hajnówka w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.

e-rolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

asf

 APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.