ugh fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

 Hajnówka, dnia 14 czerwca 2021 r.

Komunikat 5/2021

Urząd Gminy Hajnówka zaprasza gospodarstwa domowe ujęte w liście podstawowej Grantobiorców do podpisania umowy o powierzenie Grantu. Umowę można podpisać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr sekretariatu Urzędu Gminy – 85 682 25 00) w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka (ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 32 – Sekretariat) w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.30 – 15. 30).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego Grantobiorca powinien sygnować umowę z Grantodawcą (tj. Gminą) w terminie do 30 dni kalendarzowych od opublikowania listy podstawowej Grantobiorców (tj. do dnia 9 lipca 2021 r.).

W przypadku niepodpisania umowy w ww. terminie do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowane gospodarstwo domowe z listy rezerwowej.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Link do listy podstawowej i rezerwowej, który odsyła do Komunikatu nr 4.

burze z gradem
Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia  Burze z gradem/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność  od godz. 11:00 dnia 11.06.2021 do godz. 20:00 dnia 11.06.2021
Przebieg  Lokalnie prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu o wydajności do około 20 mm, porywy wiatru do 60 km/h i drobny grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
70% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podlaskie/hajnowski od 11:00/11.06 do 20:00/11.06.2021 deszcz 20 mm, grad, porywy 60 km/h.
fotowoltaika granty

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 10 czerwca 2021 r.

Komunikat 4/2021

W dniu 10.06.2021 r. dostrzeżono omyłkę systemową, w wyniku której, przy publikacji listy pominięte zostały 2 gospodarstwa domowe w obrębie listy podstawowej Grantobiorców dla instalacji o mocy do 5 kW. W dniu bieżącym lista została skorygowana.

 

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

  1. Lista podstawowa.
  2. Lista rezerwowa.

 

Listy podstawowa oraz rezerwowa z uwzględnieniem wnioskowanej mocy instalacji:

1.1. Lista podstawowa - instalacje do 5 kW

1.2. Lista podstawowa - instalacje powyżej 5 kW

2.1. Lista rezerwowa - instalacje do 5 kW

2.2. Lista rezerwowa - instalacje powyżej 5 kW

adopcja bambo

OGŁOSZENIE

BAMBO szuka nowego domu!

 

Bambo ma ok. 4 lat. Jest to duży pies podwórkowy, nie toleruje kur, spokojny, natomiast na obcych potrafi zaszczekać.