Nadleśnictwo Hajnówka informuje, że posiada w sprzedaży drewno opałowe świerkowe.

Ponadto istnieje możliwość dostarczenia z Nadleśnictwa Supraśl drewna dębowego (w tym czerwonego).

 

Niestety w tej chwili nie ma możliwości sprzedaży drewna liściastego brzozowego i grabowego.

 

 

Z upoważnienia Nadleśniczego

Izabela Janiel

Starszy Specjalista SL

ds. użytkowania i marketingu

Nadleśnictwo Hajnówka

ul. Kolejki Leśne 12

17-200 Hajnówka

Tel. 85 683-24-60 wew. 16,  693-330-865

HK.4410.46.2018
Państwowy Powiatowy lnspektorat Sanitarny w  Hajnówce informuje, że Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 26.06.2018r. organizuje płatne zewnętrzne szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań (wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej w kierunku oznaczania bakterii Legionella sp., wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz wody na pływalni).

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku (w zakładce kursy i szkolenia)

https://www.wsse.bialystok.pl/index.php/szkolenie-dla-kandydatow-na-probkobiorcow/

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Irena Dymińska

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09,
fax. 85 682 29 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach na terenie gminy Hajnówka w miesiącu kwietniu 2018r. dokonano budowy odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Berezowo oraz odcinka kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny (ul. Cegielniana). Inwestycja ta umożliwiła mieszkańcom miejscowości Dubiny oraz mieszkańcom wsi Stare Berezowo bezpieczne poruszanie się w neuralgicznych odcinkach tych wsi, które do tej pory nie były wyposażone w oświetlenie uliczne. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w Dubinach zamontowano 12 lamp oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem a w Starym Berezowie dwie lampy oświetleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem. Całość inwestycji została sfinansowana w ramach budżetu Gminy Hajnówka. Wartość zadania to 88 180,00zł.         

Jednym z ważnych zadań realizowanych w gminie Hajnówka  jest budowa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. W ramach zadania zrealizowanych będzie 40 instalacji kolektorów słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na wartość 857 060,84 zł z tego dofinansowanie ze środków UE 516 875,19 zł. Zakończenie zadania to koniec sierpnia 2018r.

Warto wspomnieć o wnioskach składanych do instytucji mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego na realizację zadań gminy, np.:

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie utylizacji azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców. Wniosek dotyczy utylizacji 227 530,00 kg azbestu na wartość 76 115,00 zł.
  • do Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Lipiny – Dubiny i część ul. Łąkowej i Nowej o długości ok. 2,6 km w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wartość zadania wynosi 5 078 856,36 zł z tego wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Państwa to kwota 4 063 085,08  zł.

 

Ponadto opracowywana jest dokumentacja techniczną na przebudowę dróg: ulice Torowa i Łąkowa w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Orzeszkowo – Jagodniki o łącznej długości ok. 4,57km.