stan lasu

Hajnówka, dnia 08.06.2021r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą: „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024” .

konkurs dąb dunin

Gmina Hajnówka zaprasza do udziału w Konkursie Drzewo Roku 2021. Udział w konkursie polega na oddaniu głosu na wybrane drzewa zlokalizowane na terenie naszego kraju. Nasz region reprezentuje Dąb Dunin zwany też Strażnikiem Puszczy.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Hajnówka: ul. Różana (nr nieparzyste od 1 do 15 oraz nr parzyste od 10 do 12), Zajęcza (nr parzyste od 36 do 52 oraz nr nieparzyste od 35 do 41), Tulipanowa (posesje od nr 3 do 7)

03-1575

15.06.2021

11.00-15.00

Dubiny: ul. Szkolna, Główna (nr nieparzyste od 1 do 11, nr parzyste od 2 do 6, w tym: szkoła, zakład kamieniarski, firma PAR-BUD)

03-1640

15.06.2021

15.00-18.00

Hajnówka: ul. Pszczela, Miodowa, Słodka, Nektarowa, Woskowa (posesja nr 9 – firma ANDREWPOL), Wrzosowa (posesja nr 37)

03-1639

17.06.2021

14.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

dragon-21
Ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku. Jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym.