burze z gradem
Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia  Burze z gradem/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność  od godz. 18:00 dnia 09.07.2021 do godz. 04:00 dnia 10.07.2021
Przebieg  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30
mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
80% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podlaskie/hajnowski od 18:00/09.07 do 04:00/10.07.2021 deszcz 30 mm, grad, porywy 80 km/h.

 

 

Data i godzina wydania: 09.07.2021 - godz. 12:35
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:51
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 09.07.2021 do godz. 12:00 dnia 10.07.2021

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły, Narwi, Bugu, oraz zlewnie Węgorapy i Łyny (warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

ugh fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 09.07.2021

Komunikat 8/2021

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z rezygnacjami złożonymi przez gospodarstwa domowe zakwalifikowane do listy podstawowej uczestników projektu. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 306 78 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 2/2021 z dnia 09.07.2021 r. Grantobiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w związku z zwolnieniem środków

uwaga-upały
Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia  Upał/2
Obszar powiaty: bielski(63), hajnowski(61), kolneński(64), Łomża(66), łomżyński(66), siemiatycki(62), wysokomazowiecki(61), zambrowski(63)
Ważność  od godz. 13:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021
Przebieg  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
90% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podlaskie (9 powiatów) od 15:00/07.07 do 18:00/09.07.2021 temp. maks 32 st, temp. min 16 st.

 

Bieżące ostrzeżenia meteorologiczne

terytorialsi

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE

ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ