kreator zdjęć do dowodu osobistego

2 lipca 2021 roku rozpoczyna się akcja “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”. W związku z tym istnieje możliwość zrobienia bezpłatnej fotografii przy pomocy Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego.

ankieta pb

Szanowni Państwo,

jestem pracownikiem Politechniki Białostockiej i realizuję badania naukowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców w projektach smart city.  Bardzo proszę o wypełnienie ankiety.

ugh fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 19.07.2021

Komunikat 9/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z odstąpieniami od podpisania umowy oraz rezygnacjami złożonymi przez gospodarstwa domowe zakwalifikowane do listy podstawowej uczestników projektu. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 306 78 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

WÓJT GMIN HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 3/2021 z dnia 19.07.2021 r. Grantobiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w związku z zwolnieniem środków

 

burze z gradem

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Burze z gradem/2 

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 10:00 dnia 16.07.2021 do godz. 24:00 dnia 16.07.2021

 Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%

 SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podlaskie/hajnowski od 10:00/16.07 do
24:00/16.07.2021 deszcz 50 mm, grad, porywy 90 km/h.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega:

Data i godzina wydania: 16.07.2021 - godz. 08:33

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:68 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 08:33 dnia 16.07.2021 do godz. 08:00 dnia 17.07.2021

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły, Narwi, Bugu oraz zlewnie dopływów Pregoły (warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).