Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie gminy Hajnówka za 2020 r.”, który jest dostępny pod adresem:

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/Hajnowka/raport_o_stanie_gminy/raport-za-2020-rok.html

oraz w Urzędzie Gminy Hajnówka w godzinach pracy.

 

Termin planowanej debaty nad Raportem o stanie Gminy przypada na 28 maja 2021 roku. Osoby zainteresowane udziałem w debacie powinny dopełnić wymagań określonych w „Procedurze udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy”.

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                                         Lucyna Smoktunowicz

umwp

W dniu 11 maja 2021 roku została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Panią Lucynę Smoktunowicz- Wójta Gminy Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

gios

Gmina Hajnówka informuje, iż w związku z pismem z dnia 30.04.2021 roku, znak sprawy: DM/51-11-6/05/21/IM Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2021 będą przeprowadzone prace polegające na monitoringu gatunków zwierząt, gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na terenie Gminy Hajnówka w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.

e-rolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.