rocznica 3-go maja

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Trywieża (nr parzyste od 2 do 64 oraz nr nieparzyste od 13 do 69)

03-50

07.05.2021

8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. W powiecie hajnowskim rozpocznie się już od 5 maja, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

 

logo ugh

logo

 

Dnia 27 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Hajnówka sygnowała umowę o dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu".