fotowoltaika

logo

 

Informuję, iż z dniem 14.05.2021 r. zakończony został nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem grantu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”.

miejsca pamięci

Tradycyjnie jak co roku trwają  prace porządkowe przy miejscach Pamięci Narodowej w Naszej Gminie. Sprzątane są pomniki upamiętniające ofiary wojny, mogiły, cmentarze, miejsca straceń. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Dubinach przy pomocy pracowników gospodarczych Urzędu Gminy starannie sprzątają te miejsca okazując pamięć i szacunek poległym przed laty.

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie gminy Hajnówka za 2020 r.”, który jest dostępny pod adresem:

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/Hajnowka/raport_o_stanie_gminy/raport-za-2020-rok.html

oraz w Urzędzie Gminy Hajnówka w godzinach pracy.

 

Termin planowanej debaty nad Raportem o stanie Gminy przypada na 28 maja 2021 roku. Osoby zainteresowane udziałem w debacie powinny dopełnić wymagań określonych w „Procedurze udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy”.

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                                         Lucyna Smoktunowicz

umwp

W dniu 11 maja 2021 roku została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Panią Lucynę Smoktunowicz- Wójta Gminy Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.