adopcja bambo

OGŁOSZENIE

BAMBO szuka nowego domu!

 

Bambo ma ok. 4 lat. Jest to duży pies podwórkowy, nie toleruje kur, spokojny, natomiast na obcych potrafi zaszczekać.

fotowoltaika granty

logo

 

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 9 czerwca 2021 r.

 

Komunikat 3/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z wnioskami odrzuconymi (wykluczone z udziału w projekcie) oraz listę rezerwową, na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych.

stan lasu

Hajnówka, dnia 08.06.2021r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą: „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024” .

konkurs dąb dunin

Gmina Hajnówka zaprasza do udziału w Konkursie Drzewo Roku 2021. Udział w konkursie polega na oddaniu głosu na wybrane drzewa zlokalizowane na terenie naszego kraju. Nasz region reprezentuje Dąb Dunin zwany też Strażnikiem Puszczy.