procesja Stare Berezowo

            Jak co roku, trzy tygodnie po Wielkanocy, mieszkańcy Starego Berezowa uczestniczyli w uroczystej procesji w intencji mieszkańców sołectwa. Procesji przewodniczył proboszcz Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie ks. prot. Jan Kazimiruk w asyście ks. prot. Adama Lewczuka i ks. prot. Jerzego Charytoniuka. Po procesji zebrani mieszkańcy udali się na miejscowy cmentarz i uczestniczyli w świętej panichidzie za ofiary zbrodni hitlerowskich. Duchowni poświęcili mogiły, a przy pomniku ofiar, które straciły życie w wyniku represji w latach 1941-1944 zostały zapalone znicze i złożone kwiaty od pracowników Urzędu Gminy.

ankieta

„Szanowni Państwo. Zapraszam do wypełnienia ankiety opracowanej przez grupę studentów gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, która w ramach pracy naukowej pochyla się nad celami rozwojowymi dla Naszej Gminy. Formularz ankiety jest dostępny pod adresem:

PROW

Do 27 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok złożyło blisko 400 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln. Obecnie takie wnioski można składać tylko przez internet. Termin na ich złożenie został wydłużony do 17 czerwca.

fundusz gwarncji rolnych

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gwarancja spłaty kredytu

z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).