fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 13.09.2021

Komunikat 12/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z rezygnacjami Grantobiorców oraz oszczędnościami w budżecie projektu spowodowanymi różnicą pomiędzy kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - wskazaną w umowie powierzenia grantu, a kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - według oferty wybranej. Zgodnie z postanowieniami regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego oraz umowy o powierzenie grantu wartość grantu - nie może przekroczyć 73 % udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 682 25 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 6/2021  z dnia 13.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

muzyka cerkiewna

Program 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2021

Koncert Inauguracyjny, 13 wrzesień 2021r., sobór Św. Trójcy w Hajnówce

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa (Polska)

hdk

Dzień dobry,

Zapraszamy państwa do udziału XXVIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej. Termin dostarczania prac do 5.11.2021 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Hajnowskiego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy.

 

Hajnowski Dom Kultury

 przegląd sztuki 2021

szkolenie chemizacyjne

Rolniku!

 

Aby nie stracić unijnych dopłat powinieneś posiadać m.in.
badanie techniczne opryskiwacza i aktualne szkolenie na stosowanie
środków ochrony roślin. 

 

Szkolenie na stosowanie środków ochrony roślin

(uzupełniające jednodniowe)

 

odbędzie się w gm. Hajnówka
w Chytrej (Świetlica Wiejska)
w dniu 22.09.2021 r. (środa) od godz. 900
 

Szkolenie ważne jest 5 lat.

Cena: 120 zł

 

Zapisy telefonicznie nr:    501 232 564

Ilość miejsc ograniczona.

                                                               

Wykonujemy badania opryskiwaczy