OGŁOSZENIE

W związku z intensywnymi opadami śniegu, przypomina się o obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach.

Z uwagi na komfort poruszania się po chodnikach i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, apelujemy o zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa i wypełnianie swego obowiązku.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 9.02.2017r.