pomoc prawna

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (posesje nr: 119, 119A, 121, 123, 125, 126, 156 oraz dz. nr: 185/5, 541)

03-368

27.06.2023

8.00-12.00

Wygon (posesje nr: 128, 129, 131, 133, 134, 135 oraz dz. nr 428/6)

03-951

27.06.2023

10.00-14.00

Orzeszkowo (posesje nr: 115, 117, 122, 124), Pasieczniki Duże (posesje nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz dz. nr: 48/5 i 95)

03-1612

28.06.2023

8.00-12.00

Orzeszkowo (nr nieparzyste od 101 do 113A, nr parzyste od 112 do 120 oraz przepompownia)

03-160

28.06.2023

10.00-14.00

Pasieczniki Duże (posesje od nr 1 do 13)

03-371

28.06.2023

12.00-18.00

Czyżyki (posesje nr: 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86)

03-1167

30.06.2023

8.00-12.00

Nowokornino (posesje nr: 99, 124, 125, 126,1 31, 132, 133, 134, 137, 138, 139)

03-1193

30.06.2023

10.00-14.00

Nowokornino (posesje nr: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 145)                                       

03-1189

30.06.2023

12.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

krus

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Sołtyski to osoby, które dbają o swoją mała ojczyznę, mieszkańców i wspólnotę, a dbanie o środowisko jest dla nich naturalne i oczywiste. Udział w Programie Zakorzenione pozwoli poznać im inne osoby, które dzielą podobne wartości. Otrzymane wsparcie merytoryczne I finansowe pozwoli na realizację ciekawych działań na rzecz środowiska z mieszkańcami i dla mieszkańców – mówi Marta Smejda, współzałożycielka grupy Sołtyski.

logo ugh
W dniu 12.06.2023r. Gmina Hajnówka podpisała Porozumienie Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia, w skład którego weszło 31 jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze wzmacnianie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju naszych obszarów, w tym zaangażowanie w pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 zostało przygotowane i opracowane Partnerstwo.