Uzyskanie numeru budynku - załatw online

 

Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub  inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

 

Numery porządkowe ustala się budynkom mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynkom: biurowym, ogólnodostępnym wykorzystywanym na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonym do działalności gospodarczej, wybudowanym, w trakcie budowy i prognozowanym do wybudowania.
Numery porządkowe można ustalać również obiektom, takim jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
 
Kogo dotyczy Właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają.
Czas realizacji W terminie od 14 do 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek o nadanie numeru porządkowego, który powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz dane adresowe
  2) określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć nadania numeru budynkowi:
  a) istniejącemu
  b) w trakcie budowy
  c) prognozowanemu
  3) informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie numeru działki, obrębu, nazwy ulicy przy której położony jest budynek).
 • W przypadku dołączenia do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii urzędowo poświadczonego (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Druk wniosku o ustalenie numeru porządkowego – DGE_I_1.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.)
  Rozdział 8a (Ewidencja miejscowości, ulic i adresów)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 125 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
 
Urząd Gminy Hajnówka
Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:
tel. 85 306 78 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularze