Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie wcinki do sieci wodociągowej/i/kanalizacyjnej (do pobrania)

 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

  • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30 tel. 85 682 25 00
  • elektroniczna skrzynka podawcza (epuap, podpisane profilem zaufanym) Urzędu Gminy Hajnówka

 

Informacji udziela Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

pok. nr 39 , tel. 85 682 27 56