Teren Gminy Hajnówka obsługiwany jest przez Urząd Stanu Cywilnego Miasta Hajnówka
 
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
parter - pokój nr 15 
 
tel. 85 682 26 70
 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:

  • sporządzanie aktów urodzin i zgonów,

  • sporządzanie aktów małżeństwa oraz organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i uroczystości jubileuszowych,

  • wydawanie zaświadczeń i odpisów z Ksiąg Stanu Cywilnego,

  • prowadzenie archiwum USC.